Ocena brak

Święty Jan Chryzostom

Autor /sting Dodano /09.01.2013

Św. Jan Chryzostom (Złotousty), biskup, patriarcha Konstantynopola, doktor Kościoła. Urodził się wAntiochii ok. 349 r. Pochodził z możnej rodziny. Ojciec był oficerem cesarskim. Wcześnie umarł.Wszechstronne wykształcenie zapewniła mu matka. U jej boku wiódł życie na pół mnisze. Chrzest przyjąłbędąc dorosłym. Przez 6 lat przebywał na pustkowiu, prowadząc życie eremity Stan zdrowia wymusiłna nim powrót do Antiochii. W 381 r. przyjął diakonat. W 5 lat później został kapłanem. Podjął działalnośćkaznodziejską. Gromadził tłumy pragnące słuchać jego nauk. Sława jego wymowy rozeszła się pocałym chrześcijańskim Wschodzie. W 397 r. zaproszono go do Konstantynopola, gdzie nieoczekiwaniedla niego osadzono na stolicy patriarchy. Obejmując biskupstwo podjął surowe życie, wprowadził dyscyplinęw środowisku duchownych. Otaczał troskliwą opieką ubogich i chorych, budował dla nich hospicjai szpitale. Jego postawa spowodowała reakcję oponentów. Podczas kazania o kobietach dopatrzono sięaluzji do cesarzowej Eudoksji. W związku z tym zgromadzenie opozycyjnych biskupów, zwane synodem“Pod Dębem”, deponowało Jana i zażądało od cesarza skazania go na wygnanie. W jego obronie stanąłlud. Doszło do krwawych zamieszek. Jan, odmawiając uprawnień nielegalnemu synodowi, oddał się wręce władz cywilnych. Został skazany na wygnanie do Bitynii (403). W obliczu rozruchów, katastrofy wpałacu, a także trzęsienia ziemi - w których upatrywano nadzwyczajnych znaków - sprowadzono Patriarchędo Konstantynopola. Jednak w następnym roku ponownie wydano wyrok (9 czerwca 404), skazującgo na wygnanie w okolice Armenii. W trzy lata później zadecydowano przeniesienie go do Pitsundy ustóp Kaukazu. Jan pędzony pod eskortą, pieszo, zmarł w drodze 14 września 407 r. Pozostawił po sobieogromną spuściznę literacką. Obok wspaniałych mów i szerokiej korespondencji zachowały się teologicznetraktaty o naturze boskiej i ludzkiej Jezusa, o Eucharystii - jako identycznej ofierze z ofiarą naKrzyżu, o prymacie papieskim. W dwadzieścia lat później Teodozjusz II i św. Pulcheria (zob. 10 września)sprowadzili ciało Patriarchy do Konstantynopola i uroczyście złożyli je w kościele Świętych Apostołów.Jego relikwie znajdują się dzisiaj także na Górze Athos, w Brugii, Clairvaux, Dubrowniku, Kijowie,Maintz, Messynie, Moskwie, Paryżu, Rzymie, Wenecji. Ogłoszony przez Piusa V doktorem Kościoław 1568 r. Jest patronem kaznodziejów.

W ikonografii św. Jan Chryzostom przedstawiany jest jako patriarcha w stroju rytu ortodoksyjnego, czasamijako biskup Kościoła katolickiego. Jego atrybutami są: księga, osioł, pisarskie pióro.

Podobne prace

Do góry