Ocena brak

Święty Jakub

Autor /enej Dodano /08.01.2013

hebr. Jaaqob - “niech Bóg wspomoże”, “niech Bóg strzeże”.Św. Jakub, Apostoł zwany Mniejszym lub Młodszym (+ 62). Był (Mk 15,40) synem Kleofasa i Marii,rodzonym bratem św. Judy Tadeusza, krewnym Jezusa. Pochodził z Nazaretu. Po opuszczeniu przez św.Piotra Jerozolimy pierwszy biskup w tym mieście. Odgrywał poważną rolę jako gospodarz tzw. SoboruApostolskiego. Poniósł śmierć męczeńską - strącony ze szczytu świątyni, a następnie ukamienowany.Pisze o tym w “Dawnych dziejach Izraela” Józef Flawiusz (XX, XI, 1). Św. Jakub jest patronem dekarzy.

W ikonografii św. Jakub przedstawiany jest w tunice i płaszczu, z mieczem oraz z księgą. Czasami jakobiskup rytu wschodniego. Jego atrybutami są także: halabarda, kamienie, korona w rękach, torba podróżna,zwój.

Podobne prace

Do góry