Ocena brak

Święty Andrzej Świerad

Autor /sting Dodano /09.01.2013

Św. Andrzej Świerad (Andrzej Żurawek), pustelnik (+ 1030). Według tekstu z 1064 r., napisanego przezwęgierskiego biskupa Maurusa, Święty pochodził z Polski. Wstąpił do benedyktyńskiego klasztoru św.Hipolita na górze Zabór koło Nitry. Następnie przeniósł się na pustelnię w pobliżu klasztoru, gdzie zasłynąłz surowej pokuty.Św. Benedykt, pustelnik (+ 1033/1037). Towarzysz pustelniczego życia św. Andrzeja. Po jego śmierciopowiadał biskupowi Maurusowi o cnotach i umartwieniach swego mistrza. Kontynuował surowy trybżycia w pustelni. Podobnie jak św. Andrzej miał przybyć “de terra Poloniensi”. W trzy lata po śmierci św.Andrzeja napadli go zbójcy i zabili. Ciało wrzucili do rzeki Wag. Relikwie obu Świętych spoczywają wkościele św. Emmerama w Nitrze. Obaj Święci odbierają szczególną cześć w Polsce - w Tropiu (nowosądeckie)i w Opatowcu.

W ikonografii ukazuje się św. Andrzeja jako pustelnika. Jego atrybutem jest dziupla.

Podobne prace

Do góry