Ocena brak

Święty Aleksy Falconieri

Autor /fajka Dodano /08.01.2013

gr. Aleksis od słowa álexi - pomoc, opieka.Św. Aleksy Falconieri, zakonnik. Mieszkał we Florencji w czasach, kiedy kraj przeżywał rozdarcie ibratobójcze walki. Był zapewne kupcem. Wraz z sześciu rówieśnikami, florenckimi kupcami, porzuciłzajęcia i usunął się na ubocze, gdzie był w ubóstwie i pokucie. Założył z nimi pobożną konfraternię, którapodejmowała zadośćuczynienie za życie i grzechy współziomków. Z czasem przeniosła się ona na MonteSenario. Jej członkowie rozważali Mękę Pańską i mieli żywą cześć do Matki Bożej Bolesnej. Za Jej natchnieniemw roku 1233 powołali nowy zakon, tzw. serwitów, czyli sług Maryi. Jako wędrowni kaznodziejeprzemierzyli Italię, Francję, Niemcy, Węgry. Dotarli nawet do Polski. Św. Aleksy zmarł w 1310 r.dożywszy 100 lat.

Podobne prace

Do góry