Ocena brak

Święto Zmarłych

Autor /Hyrek Dodano /31.01.2012

Wiele obecnie obchodzonych świąt wywodzi się jeszcze z czasów pogańskich. Na przykład święto celtyckie Halloween (31 października) zostało w średniowieczu połączone przez kościół angielski z dniem Wszystkich Świętych (1 listopada). Halloween jest świętem w gruncie rzeczy rado­snym, w krajach anglosaskich organizuje się wów­czas bale przebierańców, na których obowiązują stroje rodem z horroru - „duchy" i „szkielety". Po­ważniejszy charakter mają obchody Dnia Zmarłych w Meksyku. Wprawdzie jest to przede wszystkim święto rodzinne, ma ono jednak również pewien wymiar społeczny. W tym dniu w witrynach wielu sklepów i zakładów rzemieślniczych wystawiane są scenki przedstawiające szkielety wykonujące co­dzienne zajęcia żywych.
Charakterystycznym elementem obchodów Święta Zmarłych jest masowe odwiedzanie cmen­tarzy. W Meksyku odwiedzinom tym towarzyszy muzyka i śpiew. Zwyczaj ten wywodzi się praw­dopodobnie jeszcze z czasów prekolumbijskich.

Podobne prace

Do góry