Ocena brak

„Święto wiosny"

Autor /IpMen Dodano /11.04.2013

Jedno z najznakomitszych dzieł XX wieku, balet Swieto wiosny (Le Sacre du Prin-temps),powstało na zamówienie kierownika „Baletów rosyjskich" Sergiusza Diagilewa. Strawinski planował najpierw symfonie programowa, stad muzyka ta jest stosunkowo samodzielna, jestte zreszta o wiele czesciej wykonywana i słuchana bez udziału tancerzy. Kompozytor nazwałswój utwór „obrazami z poganskiej Rusi".

Prawykonanie baletu odbyło sie w r. 1913 wParyu i wywołało skandal. Widzów zaszokował zarówno sam temat i smiała choreografiaNiynskiegoJak i muzyka zupełnie niezrozumiała. Swieto zostało zle przyjete przez krytyke iwiele wpływowych osobistosci, ale z entuzjazmem przez muzyków, wsród których nie brakłoDebussy'ego i Ravela. Znaczenie tego dzieła polega na rewolucyjnym, nowym zupełnietraktowaniu elementu rytmicznego.

Dotad rytmika była podporzadkowana melodyce,harmonice i formie, tu stała sie po raz pierwszy czynnikiem pierwszoplanowym,konstrukcyjnym. Partyture' baletu studiowali z zapałem Messiaen i Boulez, zwłaszcza podwzgledem strukturalnym (Strawinski operował tu „komórkami rytmicznymi", które poddawałlicznym przekształceniom, rozwinieciom i zestawiał w coraz to nowe układy). Znakomita jestte instrumentacja baletu, przeznaczonego na wielka orkiestre symfoniczna, dzieła trudnego,ale w realizacji niezwykle efektownego.

Podobne prace

Do góry