Ocena brak

Święta świeckie

Autor /Hyrek Dodano /31.01.2012

Nadejście Nowego Roku obchodzone jest często jako element świąt religijnych, jednak dzień ten jest ważny także z innych powodów. W społeczeń­stwach świeckich obchodzi się to wydarzenie rów­nie uroczyście, spotykając się z rodziną i najbliż­szymi przyjaciółmi. Na świecie panują różne zwyczaje i przesądy związane z Nowym Rokiem. W Szkocji uważa się, że w domu będzie panowało szczęście przez cały rok, jeśli pierwsza osoba, która przekroczy jego próg w nowym roku jest wysoka i ma ciemne włosy. W niemal wszystkich kulturach powszechne jest wznoszenie toastu o północy, kie­dy kończy się stary rok. a zaczyna nowy.
Prawdopodobnie najefektowniejsze są obchody chińskiego Nowego Roku, zwłaszcza w enklawach Chińczyków poza samymi Chinami. Najbardziej charakterystycznym elementem niezwykle koloro­wych pochodów, tańców, maskarad i innych imprez ulicznych są olbrzymie, ruchome smoki.
Uroczyście obchodzi się także inne święta świeckie. Na przykład w społecznościach rolni­czych bardzo ważnym momentem jest zakończenie
okresu zbiorów (w Polsce obchodzi się wtedy, na przykład, dożynki). Często ważną okazją do świę­towania są zjawiska astronomiczne, takie jak prze­silenie letnie lub zimowe czy zrównanie dnia z nocą. Święta organizowane ze względu na tego rodzaju wydarzenia mają bardzo długą tradycję, sięgają wręcz czasów prehistorycznych.
Jedynymi świętami wyznaczanymi przez ka­lendarz, a jednak pozbawionymi znaczenia dla spo­łeczeństwa jako całości są urodziny i imieniny. Obchodzi się je wyłącznie w gronie rodziny lub przyjaciół, w wielu społeczeństwach, choć nie we wszystkich, istnieje zwyczaj wręczania z tej oka­zji prezentów solenizantowi bądź jubilatowi.

Podobne prace

Do góry