Ocena brak

Święta narodowe

Autor /Hyrek Dodano /31.01.2012

Uroczystości towarzyszą często również wielu wy­darzeniom z życia narodu czy państwa. Koronacja monarchy czy zaprzysiężenie prezydenta to rytuały ze ściśle przestrzeganym ceremoniałem. Stałym elementem tych uroczystości jest udział tłumów widzów i transmisje w mediach.
Do uroczystości świeckich o charakterze pub­licznym zalicza się też obchody różnego rodzaju rocznic związanych z historią kraju. Mogą to być zarówno doroczne święta, jak na przykład Dzień Niepodległości, czy okrągłe rocznice, na przykład 10, 25, czy 50-lecie wybuchu wojny.
Jednym z niezbędnych warunków poczucia peł­nej przynależności do określonej grupy (wspólno­ty wiernych, społeczeństwa, rodziny) jest udział w różnego rodzaju uroczystościach i ceremoniach w niej obowiązujących.

Podobne prace

Do góry