Ocena brak

Święta

Autor /Hyrek Dodano /31.01.2012

Najważniejsze wydarzenia w życiu religijnym społeczności to święta i pielgrzymki. W każdej religii istnieje określony kalendarz świąt upamiętniających ważne wydarzenia z życia założycieli albo istotne z punktu widzenia danego społeczeństwa. Święta są często okazją do składania ofiar bogom.
Starożytni Grecy składali na ofiarnym stosie kawał­ki wołowiny i jagnięciny, resztę zaś mięsa spoży­wali w formie uroczystego posiłku.
Niektóre religie wymagały ofiar z ludzi. Do naj­bardziej krwawych należała religia Azteków - na ołtarzach bóstw ginęły setki ludzi. Aztekowie wie­rzyli, że bogowie potrzebują ludzkich serc i krwi, by mieć siłę zapobiegać wielkiemu kataklizmowi grożącemu temu ludowi. Z kolei w tradycji chrześ­cijańskiej msza święta jest upamiętnieniem ofiary Jezusa Chrystusa, który dla odkupienia grzechów pozwolił się ukrzyżować.
Pielgrzymki do miejsc świętych rozpowszech­niły się w chrześcijaństwie w wiekach średnich. Obecnie pielgrzymki mają większe znaczenie w islamie, jedną z powinności muzułmanina jest choć raz w życiu odbyć pielgrzymkę do Mekki. Idea podróży religijnych znana jest również w hin­duizmie - najsłynniejszym celem pielgrzymek jest święta rzeka hindusów - Ganges.

Podobne prace

Do góry