Ocena brak

ŚWIERCZEWSKI KAROL (1897-1947) - generał

Autor /edward Dodano /01.03.2011

Oficer Armii Czerwonej od 1918 r., w latach 1936-38 brał udział w woj­nie domowej w Hiszpanii, gdzie do­wodził brygadą, a następnie dywi­zją międzynarodową. W sierpniu 1943 r. został skierowany do Woj­ska Polskiego i objął stanowisko za­stępcy dowódcy 1 korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. Od marca do sierpnia 1944 r. był zastępcą do­wódcy do spraw liniowych Armii Polskiej w ZSRR i jednocześnie (od czerwca) szefem Głównego Sztabu Formowania.

Od 20 sierpnia 1944 r. dowodził 2 armią WP, od 26 września - 3 armią i od 28 gru­dnia - ponownie 2 armią. Towarzy­szyła mu legenda nieustraszonego oficera („człowiek, który nie kłaniał się kulom'1) i wspaniałego organiza­tora, choć w istocie był miernym dowódcą, odpowiedzialnym m.in. za wysokie straty 2 armii w bitwie pod Budziszynem w kwietniu 1945 r.

Po wojnie był m.in. II wice­ministrem obrony narodowej. Po­legł pod Baligrodem w zasadzce zorganizowanej przez Ukraińską Powstańczą Armię.

Podobne prace

Do góry