Ocena brak

Święci w Polsce

Autor /Zula Dodano /22.04.2013

Kościół polski w drugiej połowie XIII wieku rozwinął swoją strukturę, zwiększyła się liczba archidiakonatówokręgowych, szczególnie wzrosła ilość parafii do około 3000 przy końcu stulecia, wprowadzonopraktykę synodów diecezjalnych. Na jego żywotność wskazuje znaczna liczba świętych i błogosławionychpolskich z XIII wieku oraz rozwój kultu patronów Polski, świętego Wojciecha i świętego Stanisławabiskupa, kanonizowanego w 1253 roku. Nowi święci, jeżeli nawet kończyli życie w klasztorze, żyli wświecie, wśród ludzi, dając przykład chrześcijańskiego postępowania. Kaznodziejami i misjonarzami bylidominikanie, święty Jacek (około 1200-1257), błogosławiony Czesław (1175-1242) i franciszkanin,świątobliwy Jan z Łobdowa (zmarł w 1264 roku).

Biskupi urząd pełnili, błogosławiony Wincenty Kadłubek(1150-1223) i błogosławiony Jan Prandota (około 1200-1266), zasłużony też staraniami o kanonizacjęświętego Stanisława. Na zanikach książęcych oddawały się pobożności i czynnej miłości bliźniego,święta Jadwiga (około 1178-1243) księżna śląska i cysterka w Trzebnicy, błogosławiona Salomea(około 1211-1268) księżniczka krakowska, królowa węgierska i klaryska w Skale pod Krakowem, błogosławionaKinga (1234-1292) księżna krakowska i klaryska w Nowym Sączu, błogosławiona Jolanta (około 1244-1298) księżna kaliska i wielkopolska, klaryska w Gnieźnie. Mało wiadomo o działalnościnorbertanki, błogosławionej Bronisławy (około 1200-1259), i pustelnicy pod Chełmżą, błogosławionej Juty (około 1220-1260).

Spisane żywoty kilku świętych propagowały surową ascezę, gorliwą modlitwę i czynną miłość bliźniego.W związku z przygotowaniem kanonizacji Stanisława biskupa powstały dwa Żywoty świętego Stanisława,większy i mniejszy, napisane przez dominikanina Wincentego z Kielc (z Kielczy?).

Bezpośrednie starania o kanonizację Stanisława biskupa podjął biskup krakowski Iwo Odrowąż, a kontynuowałjego drugi następca, Jan Prandota. Papież Innocenty IV wyznaczył komisję z polskich duchownychi swego delegata, franciszkanina Jakuba z Velletri. Zebrane dokumenty o kulcie krytyczniezbadał kardynał Jan Gaetani. Kanonizacji dokonał Innocenty IV w Asyżu (17.09.1253), W Polsce urządzonowielkie uroczystości 8 maja 1254 roku. W Krakowie zgromadzili się biskupi i książęta. Widzianow tym jedność Polski, której patronem został biskup męczennik. Rozpowszechniła się legenda o cudownymzrośnięciu się jego ciała, co uważano za symbol zjednoczenia Polski, rozbitej na dzielnice. Kultświętego Stanisława, obok czci świętego Wojciecha, pełnił funkcję czynnika integrującego naród. Hymn Gaude mater Polonia z jego officjum stał się pieśnią narodową.

Podobne prace

Do góry