Ocena brak

Świeccy mistrzowie paryscy - Piotr z Owernii

Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013

Piotr z Owernii w czasie drugiego pobytu św. Tomasza w Paryżu przebywałw jego otoczeniu. Ptolemeusz z Lukki mówił o n im - najwierniejszy uczeń (fidelissimusdiscipulus). Piotr zmarł jako biskup Clermont w 1304 r.

Dzieło Piotra nie jest dostatecznie znane i t r u d n o się zorientować, na ilejest on właściwie wierny Tomaszowi. W każdym razie to on uzupełnił komentarzśw. Tomasza do O niebie i do Polityki. Poza tym jest autorem szeregu cennychprac, z których przebija jego jasny i metodyczny umysł.

P u n k t em wyjścia jego poglądów jest rozróżnienie między wewnętrzną,konstytucyjną niepodzielnością bytu, którego zasadą jest forma, a jednością numerycznąwobec innych j e d n o s t e k tego samego gatunku (tu zasadą jest materiaąuantitate signata). Piotr odchodzi od tomizmu, zaprzeczając realnej różnicymiędzy istotą a istnieniem, nie odróżniając władz umysłowych duszy (nie różniąsię od niej realnie) od zmysłowych, które różnią się realnie od duszy; orazw koncepcji idei bożych. W każdym razie twórczość Piotra pozostawała podwyraźnym wpływem arystotelizmu. Piotr został uznany za autorytet przez dominikanówi karmelitów w XIV w.

Podobne prace

Do góry