Ocena brak

Św. JAN CHRZCICIEL

Autor /Domicjan Dodano /22.03.2012

Wg Biblii, Ew. wg Mat., 3, 1-17; 11,7-15; Luk., 7,18-35, pustelnik, który ok. 27 ne. rozpoczął nauczanie na pustyni za Jordanem, ogłaszając swoją misję prekursora Mesjasza-Jezusa, którego chrzci w Jordanie. Zobowiązuje swoich uczniów, aby stali się uczniami Jezusa.

Nieustraszenie demaskuje grzechy swoich współczesnych, zostaje wtrącony do więzienia, a potem ścięty za publiczne potępienie małżeństwa Heroda Antypasa (zob.) z Herodiadą (zob.); patron misjonarzy; jego święto 24 VI; zob. Noc (świętojańska); Salome; Sobótka. Chleb świętojański zob. Chleb. Grosz świętojański dawn. zadatek; 24 VI był tradycyjnym terminem zawierania kontraktów na służbę.

Nie zawsze świętego Jana przysł. Św. Jan Laterański zob. Lateran (San Giovanni). Swiętojanka przybór wody w rzekach wskutek deszczów około św. Jana; deszcze w cżasie sianokosów.

Ziele świętojańskie zob. Dziurawiec. Wizerunk i Jana Chrzciciela w śrdw. malarstwie (gł. w baptysteriach) i rzeźbie (posągi w katedrach w Chartres, Amiens, Reims) i w sztuce nowożytnej: Donatello, L. Ghiberti, Fra Angelico, D. Ghirlandajo, Piero delia Francesca, Leonardo da Vinci, Rafael, El Greco, Caravaggio, Rembrandt, Murillo, N. Poussin i in. Św. Jan Chrzciciel oratorium (1688) Alessandra Stradelli.

Podobne prace

Do góry