Ocena brak

Św. Augustyn - dualizm

Autor /Lily Dodano /07.04.2011

 

- św. Aureliusz Augustyn (354-430)

- twórca dualizmu

- istnieją dwa równoległe byty: materialny i duchowy

- dominacja i zwierzchność bytu duchowego nad materialnym

- rozdarcie i konflikt między cielesnością a duchowością

- koncepcja metafizyczna

- Bóg zajmuje centralne miejsce - teocentryzm

- Bóg jest bytem doskonałym, niezależnym od jakiegokolwiek innego bytu, jest istotą wieczną i nieskończoną

- wszystko inne posiada w Nim wyłączną przyczynę powstania i istnienia

- zbliżają się do Niego dusze ludzkie, ale daleko im do boskiej doskonałości

- Bóg stworzył świat i utrzymuje go w istnieniu, świat materialny jest uwarunkowany przez istotę boską

- przyroda jest tworem skończonym w czasie i przestrzeni, nietrwałym i przemijającym, znikomym wobec Boga

- poznanie Boga

- nie da się poznać Boga przy pomocy zmysłów rozumowych, rozum jest tylko narzędziem, źródłem poznania jest stojący poza światem Bóg

- prawdę o Bogu można zrozumieć, gdy Bóg nas oświeci

- św. Augustyna różni od Platona zwątpienie w siłę rozumu

- człowiek

- to dusza rozumna posługująca się ciałem ludzkim i śmiertelnym

- dusza jest czymś wyższym od ciała, ciało jest tylko koniecznym na pewien czas miejscem przebywania duszy

- ciało bywa uciążliwe, męczące, podlega procesowi starzenia - dlatego było w pogardzie

- potępienie zabiegania o sprawy doczesne, materialne, cielesne

- „O państwie bożym”

- dwa światy - królestwo boże i godne pogardy królestwo ziemskie - pogarda dla świata

- triumf świata duchowego (papiestwa) nad państwem świeckim (cesarstwem)

- ”Wyznania”

- napisane w 400 r.

- wypowiedź autobiograficzna z elementami modlitwy i medytacji - rodzaj szczerej, wewnętrznej samoanalizy

- dualizm w sztuce

- przeciwstawienie tego świata tamtemu najpełniej można oddać przez alegorię

- najpełniejszym wyrazem dualizmu w sztuce jest katedra gotycka: ciemny dół symbolizuje świat ziemski, a strzelista, jasna góra - świat boski

Podobne prace

Do góry