Ocena brak

SUWERENNOŚĆ W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU - Sprawa Van Gend & Loos

Autor /Kazik Dodano /22.07.2011

  • Trybunał orzekł, że Traktat jest wprawdzie umową międzynarodową, ale posiada on cechy nietypowe. Stworzono w nim bowiem „instytucje obdarzone prawami suwerennymi”. Powstał więc nowy porządek prawny, na rzecz którego „państwa ograniczyły swoje prawa suwerenne”.

  • Ograniczenie to nie ma charakteru generalnego, dotyczy bowiem tylko spraw uregulowanych w traktacie.

Podobne prace

Do góry