Ocena brak

SULEJMAN II WSPANIAŁY

Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012

ok. 1495-1566, Sułtan turecki od 1520, w Turcji znany jako Kanuni 'prawodawca'. Syn Selima I, jeden z najwybitniejszych władców Turcji osmańskiej, której imperium za jego panowania osiągnęło największą rozległość.

Prowadził dalej zdobycze swego ojca na Bałkanach i M. Śródziemnym, zdobywając Belgrad w 1521, usuwając joannitów z Rodos w 1522, zadając druzgocącą klęskę Węgrom pod Mohaczem (zob.). W 1529 bezskutecznie oblegał Wiedeń.

W 1536 zawarł przymierze przeciw Habsburgom z królem Francji Franciszkiem I, które stało się podstawą tur. polityki zagr. przez przeszło 300 lat. Mimo że Barbarossa (zob. Chajr-ad-Din), wasal Sulejmana, stał się postrachem M. Śródziemnego, wojna morska sułtana przeciw cesarzowi Karolowi V i Wenecji nie dała zamierzonych rezultatów.

W Azji Sulej man zdobył część Gruzji, Mezopotamię, Jemen, w Afryce Tunis, który jednak szybko utracił, Trypolkanię i Algier. Podjął w 1566 na nowo kampanię węgierską, ale zmarł w czasie oblężenia Szigetvaru.

Znaczną część swej potęgi zawdzięczał niezwykle utalentowanemu wielkiemu wezyrowi Ibrahimowi, którego po 13 latach sukcesów kazał ni stąd, ni zowąd w 1536 udusić.

Żona sułtana, Roksolana, Ukrainka porwana w jasyr, miała przemożny wpływ na męża, który kazał zabić własnego syna, Mustafę, aby zapewnić następstwo tronu jej synowi, Selimowi. Rządy Sulej mana były jednak na ogół sprawiedliwe i łagodne, a jego reformy wojskowe i prawne pożyteczne.

Był szczodrym patronem sztuk pięknych i literatury (sam był poetą), zatrudniał największego architekta tur., Chodżę Mimara Sinana, który zbudował dla niego m.in. Suleymaniye, 1550-57, jeden z najwspanialszych meczetów Stambułu.

Podobne prace

Do góry