Ocena brak

SUCHA PLAMISTOŚĆ OWSA

Autor /adonald Dodano /08.03.2013

SUCHA PLAMISTOŚĆ OWSA — chorobafizjologiczna owsa spotykana w podobnej postacina wielu innych roślinach, najwrażliwszy jednakjest owies; w wyjątkowych wypadkach bardzoszkodliwa. O b j a w y : pierwsze listki siewekowsa mają normalną barwę; liście wyrastającepóźniej są bladożółte; powstają na nich plamymartwicowe, potem całe liście zamierają; w końcuchorobie ulega cała roślina wraz z najmłodszymiliśćmi. P r z y c z y n a c h o r o b y : niedostatekmanganu; występuje najczęściej na glebach piaszczystychi bagiennych.Z a p o b i e g a n i e : posypać zroszony owies60—110 kg siarczanu manganowego; unikaćwapnowania i stosowania innych nawozów zasadowych,które zmniejszają przyswajalność manganu.

Podobne prace

Do góry