Ocena brak

Sucha beskidzka

Autor /bobert Dodano /15.01.2013

Miasto w Beskidzie Makowskim, nad Skawą. 10 tys. mieszkańców. Węzeł dróg i kolei. Jako wieś lokowana w 1405, prawa  miejskie 1529. W centrum stara karczma „Rzym" notowana już w 1719.

Kościół p.w. Nawiedzenia NMP (1613-14), klasztor Kanoników Regularnych (1624-30) Istotnym elementem tego zespołu był cmen­tarz z 7 kaplicami z ok. 1630 (zachowały się dwie), otoczony murami z bramkami.
Renesansowy dwór Kaspra Castiglione--Suskiego powstał ok. 1554. W latach 1608--14 Piotr Komorowski przebudował go na renesansowy zamek, przekształcony w 1707-08 przez Annę Konstancję Lubo-mirską (żonę Jana Wielopolskiego) w ba­rokowy Pałac Wielopolskich. W 1843-1846 Aleksander Branicki zgromadził tu biblio­tekę, galerię malarstwa i inne dzieła sztuki. Zgodnie z jego ideą, od poł. XIX w. aż do wybuchu II wojny światowej pałac pełnił rolę ośrodka kultury i stał się wielkim prywatnym muzeum. Ostatnim właścicie­lem od 1932 był Juliusz Tarnowski. Obecnie zamek w trakcie odbudowy.
Obok park z przeł. XVIII i XIX w.

Podobne prace

Do góry