Ocena brak

Style kierowania a kultura organizacyjna

Autor /VemyDooxy Dodano /18.03.2005

Style kierowania a kultura organizacyjna


1. Style kierowania

'Styl' oznacza w języku potocznym sposób wykonania danej czynności. Styl kierowania, nazywany jest także stylem przywództwa czy zarządzania. Istnieje wiele definicji tego pojęcia, jedną z najbardziej kompleksowych definicji stylu kierowania jest zaprezentowana przez M. Mroziewskiego, który to określa “całokształt względnie trwałych i celowych sposobów oddziaływania kierownika na podległych pracowników, w celu skłonienia ich do wykonywania zadań organizacyjnych”.

Skuteczność oddziaływania osób kierujących na podwładnych jest rzeczą nurtującą badaczy już od dziesięcioleci. Jedne z pierwszych stylów kierowania wiążą się z badaniami Kurta Lewina. Razem z R. Lipitt'em i R.K. White'm przeprowadzał on różne eksperymenty analizując wpływ trzech stylów kierowania, stylu autokratycznego, demokratycznego oraz nieingerującego (zasada laissez-faire).

Istnieją różne podziały reprezentowane przez różnych uczonych, socjologów czy psychologów (np: style kierowania Fiedlera, Browna, Sergiego, Zieleniewskiego, Kurnala, Reddina czy wielu innych) ale ja skupię się na trzech głównych zaprezentowanych powyżej.

Styl autokratyczny - kierownik despotyczny, nie liczy się i nie dba o personel, wydaje rozkazy w celu ich wykonania, sam podejmuje decyzje i określa działalność podwładnych grup bez pytania ich o zdanie, stosuje określony system kar i nagród motywując pracowników strachem i sankcjami, podwładnych traktuje przedmiotowo.
Styl ten podzielić można z kolei na dalsze trzy podtypy:
-kierownik surowy
-kierownik życzliwy
-kierownik nieudolny

Kierownik surowy to osoba mocno apodyktyczna nie delegująca swych uprawnień i chcąca mocno trzymać całą władzę w swoich rękach.
Kierownik życzliwy stara się być kolegą pracowników ale traktuje ich z dystansem, sprawia wrażenie, że uwzględnia życzenia podwładnych jednak nie rezygnuje z atmosfery zastraszania sankcjami. Sam określa co jest dobre dla pracowników oraz co im się należy.
Kierownik nieudolny to osoba nieobliczalna i despotyczna której postępowanie względem pracowników jest pokierowane chwilowym nastrojem czy kaprysem.

Styl demokratyczny - kierownik który bierze udział w procesach decyzyjnych jednocześnie włączając w to swoich pracowników, zachęca ich do wspólnej dyskusji i pozwala decydować o celach, potrafi tak delegować zadania, że nawet podczas jego nieobecności w firmie panuje ład i porządek.

Styl uchylających się od ingerencji – osoba niezdolna do sprawowania władzy, z podwładnymi żyje przyjacielsko i daje pełną swobodę grupie nie oceniając ich ani negatywnie, ani pozytywnie, nie przedstawia własnych propozycji, nie potrafiący kontrolować firmy.

2. Kultura organizacyjna

Jednym z pierwszych terminów słowa 'kultura' w odniesieniu do organizacji była definicja użyta przez E. Jacques'a w 1951r.

Podobne prace

Do góry