Ocena brak

styl życia

Autor /pingwin Dodano /03.04.2013

Specyficzny zespół codziennych zachowań określonej zbiorowości ludzkiej,
który jest wyrazem położenia społecznego i umożliwia jej społeczną identyfika-
cję. S.ż. to nie tylko zachowania ludzkie, lecz także psychofizyczne mechanizmy
będące podstawami owych zachowań, a zwłaszcza —> motywy, —> potrzeby,
—> systemy wartości. Podstawowymi obszarami, w ramach których wyodrębnia
się i różnicuje s.ż., są: budżet czasu, praca, konsumpcja dóbr materialnych,
aktywność społeczno-polityczna, uczestnictwo w kulturze oraz formy współżycia
społecznego.

 

Podobne prace

Do góry