Ocena brak

Stwardniające zapalenie dróg żółciowych

Autor /milka Dodano /28.01.2014

Stwardniające zapalnie dróg żółciowych jest przewlekłą, niebakteryjną chorobą zapalną, która doprowadza do destrukcji i zwężenia dróg żółciowych wewnątrz- i ze-wnątrzwątrobowych.

Etiologia. Choroba najprawdopodobniej ma podłoże autoimmunologiczne (u 2/( pacjentów wykrywa się przeciwciała tkankowe). W połowie przypadków stwierdza się współistnienie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Objawy kliniczne

a.    Obecnie opisywane są przypadki stwardniającego zapalenia dróg żółciowych w okresie niemowlęcym z nasileniem cholestazy podobnym do stwierdzanego u pacjentów z niedrożnością dróg żółciowych. Cholangiografia wykazuje jednak drożność dróg żółciowych. U dzieci starszych początkowo objawy mogą być niecharaklerystyczne, później dołączają się: żółtaczka, świąd skóry, wtórne powikłania cholestazy i niewydolności wątroby.

b.    Choroba częściej występuje u pici męskiej.

Rozpoznanie. Podwyższone są wskaźniki zarówno zapalenia wątroby, jak i cholestazy. Rozstrzygającym badaniem jest cholangiografia (wsteczna, przezskór-na, śródoperacyjna), uwidaczniająca nieregularne, odcinkowe zwężenia dróg żółciowych. W badaniu histologicznym we wczesnym okresie można wykazać naciek zapalny wokół przewodów żółciowych.

Leczenie. Zaleca się stosowanie kwasu urodezoksycholowego 15 mg/kg m.c. na dobę, a w okresach zaostrzenia z objawami zapalenia dróg żółciowych oraz przed cholangiografią wsteczną - antybiotykoterapię. Przy izolowanych zwężeniach można zastosować endoskopowe rozszerzanie lub/i zakładanie stentów. Leczenie imniu-nosupresyjne jest nieskuteczne. W przypadkach zaawansowanych konieczna jest kwalifikacja do leczenia przeszczepowego.

Rokowanie. Choroba przebiega z okresami zaostrzeń i remisji. U części pacjentów doprowadza do powstania marskości wątroby. U pacjentów ze stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych stwierdza się częstsze występowanie raka z nabłonka przewodzików (cholangiocarcinoma).

 

Podobne prace

Do góry