Ocena brak

STUDIA STAROPOLSKIE

Autor /ann_mar Dodano /30.03.2012

STUDIA STAROPOLSKIE, seria IBL PAN, wyd. od 1953 przez Ossolineum; do 1964 pod red. K. Budzyka (inicjator serii i autor pierwszej pozycji: Z dziejów renesansu w Polsce), nast. Cz. Hernasa (od 1969 red. nacz.), J. Ziomka, J. Pelca, J. Rytel, E. Sarnowskiej-Temeriusz. Obok prac badaczy starszego pokolenia (np. zebrany pośm. tom Studiów staropolskich T. Mikulskiego) gromadzi rozprawy o charakterze monogr., dot. pisarzy (np. H. Kapełuś o Stanisławie z Bochni, J. Pelca o Z. Morsztynie, zbiór, studia o M. Reju, A. Fryczu Modrzewskim), dzieł (J. Starnawskiego o Zwierzyńcu Reja, J. Rytlówny o Pamiętnikach Paska), gatunków lit. (Cz. Hernasa o hejnałach, S. Zabłockiego o epicedium, T. Michałowskiej o prozie nowelistycznej, J. Abramowskiej o tragedii renesansowej, zbiór. Studia o dawnym dramacie i teatrze) oraz kultury lit. epoki staropol. i jej świadomości estet. (studia o recepcji antyku i staropol. poetykach m. in. T. Bieńkowskiego i E. Sarnowskiej-Temeriusz); do 1980 ukazało się48 tomów.

Podobne prace

Do góry