Ocena brak

Studia poza kierunkiem studiów pedagogika specjalna - Studia w trzyletnim kolegium nauczycielskim pedagogiki specjalnej

Autor /Serafin Dodano /01.09.2011

Studia w kolegium nauczycielskim mają charakter zawodowy, co ozna­cza, że w ciągu trzech lat absolwent powinien być przygotowany do pracy w odpowiednim typie placówki specjalnej. Spełnienie tego warunku jest trudne ponieważ oprócz minimum wiedzy, jakie powinny zdobyć osoby po maturze, studenci kolegium nauczycielskiego muszą opanować wiedzę profesjonalną (z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki specjalnej).

Jeżeli do tego dodamy inne przedmioty „rozwijające młodego człowieka" (jeżyki obce, informatyka, statystyka, seminarium dyplomowe itp.), to globalny wymiar studiów musi przekroczyć 2000 godzin w ciągu trzech lat, co oznacza, że musi mieć około 25 godzin zajęć dydaktycznych tygodniowo. Absolwenci kolegium nauczycielskiego - po zdobyciu tytułu licencjata - powinni mieć zapewnioną możliwość kontynuowania zaocznych studiów magisterskich uzupełniających, które powinny mieć charakter humanistyczno-pedagogiczny.

Do góry