Ocena brak

Studia poza kierunkiem studiów pedagogika specjalna - Pedagogika specjalna jako przedmiot na studiach kształcących nauczycieli

Autor /Serafin Dodano /01.09.2011

Wiedzę o dzieciach niepełnosprawnych (o specjalnych potrzebach edu­kacyjnych) oraz możliwościach usprawniania tych dzieci powinien posiadać każdy nauczyciel. Z tego względu pedagogika specjalna powinna być obli­gatoryjnym przedmiotem na studiach przygotowujących nauczycieli. Do­świadczenie wskazuje, że na realizację programu pedagogiki specjalnej na­leży przeznaczyć co najmniej 60 godzin.

Podobne prace

Do góry