Ocena brak

STUDENT KURT (1890-1978) - generał

Autor /lucyfer Dodano /01.03.2011

Niemiecki oficer, pilot z I wojny światowej i dowódca eskadry, po wojnie pozostał w Reichswehrze. Z chwilą utworzenia Luftwaffe i otrzymał zadanie sformowania pierwszej dywizji spadochronowej (Fliegerdivision 7), której dowództwo objął w 1938 r. Jednocześnie został inspektorem niemieckich wojsk spadochronowych. Dowo­dzone przez niego oddziały 7 dywi­zja i 22 dywizja piechoty (przysto­sowana do operacji desantowych na szybowcach) walczyły w maju 1940 r. w *Belgii i * Holandii, odno­sząc duże sukcesy. On sam 14 maja 1940 r. w Rotterdamie odniósł cięż­ką ranę kolana, której leczenie trwa­ło 8 miesięcy.

W maju 1941 r. dowo­dził Xl korpusem lotniczym (7 dy­wizja lotnicza i 5 dywizja górska), który dokonał inwazji na *Kretę; mimo sukcesu operacji Adolf Hitler uznał, że pochłonęła zbyt wiele ofiar, co wpłynęło na jego później­sze decyzje, m.in. odmowę zgody w sprawie dokonania desantu na *Maltę. W 1943 i 1944 r. nadal jakodowódca XI korpusu lotniczegowalczył na Sycylii i we Włoszech.Sukcesem jednostek dowodzonejprzez niego w Holandii 1 armii spa­dochronowej była obrona * Arnhemwe wrześniu 1944 r.

Na początku1945 r. objął dowództwo Grupy Ar­mii „H" (w składzie: 1 armia wojskspadochronowych i 25 armia), którawalczyła na północnym odcinkufrontu zachodniego. 28 kwietnia1945 r. został wyznaczony na do­wódcę Grupy Armii „Wisła" (Hee-resgruppe „Weichsel"), do której niezdążył dotrzeć.

Podobne prace

Do góry