Ocena brak

Struktura społeczeństwa

Autor /Nata Dodano /31.01.2012

Każde społeczeństwo dzieli się na różniące się między sobą grupy czy też warstwy społeczne. Czasami ów podział bywa zarzewiem konfliktów wewnętrznych.
Poszczególne jednostki tworzące społeczeń­stwo różnią się między sobą pod wieloma względami. Są ludzie młodzi i starzy, kobie­ty i mężczyźni, bogaci i biedni. Wykonują różne zajęcia, wyznają różnych bogów, a czasem, nawet w obrębie jednego społeczeństwa - mówią różny­mi językami.
Podziały są widoczne nawet w stosunkowo pro­stych i słabo zorganizowanych społeczeństwach plemiennych. Kobiety i mężczyźni wykonują od­mienne prace, młodzi i starzy cieszą się innymi przywilejami, różna jest też ich odpowiedzialność za popełnione wykroczenia.
We współczesnym społeczeństwie podziały są dużo głębsze, niż te które panowały w społecz­nościach pierwotnych. Najwyraźniej różnice uwi­daczniają się w zamożności, statusie, edukacji, wie­rzeniach, zwyczajach i dostępie do władzy. Jeśli społeczeństwo składa się z wielu grup etnicznych, to bardzo często przedstawiciele poszczególnych grup posługują się różnymi językami, inaczej wy­glądają, mają odmienne zwyczaje i wyznania.
Nie wszystkie wszakże różnice między ludźmi znajdują swoje odbicie w strukturze społeczeństwa. Doskonałym przykładem jest inteligencja. Różnice dotyczące stopnia inteligencji nie przekładają się na podziały społeczne. Inteligentnych ludzi znaleźć można zarówno wśród najbogatszych, jak i wśród najbiedniejszych; wśród kobiet i mężczyzn. Oczy­wiście w wielu społeczeństwach inteligencja ułat­wia awans społeczny z warstwy niższej do wyż­szej, dzięki edukacji, która umożliwia zdobycie lepszego, lepiej płatnego zawodu.

Podobne prace

Do góry