Ocena brak

Struktura sklepienia czaszki

Autor /gabriela Dodano /03.01.2012

Sklepienie, jak również ściany boczne i potylica czaszki są zbudowane z kości płaskich. Składają się one z zewnętrznej (lamina externa) i z wewnętrznej (lamina interna) blaszki istoty zbitej. Tę wewnętrzną blaszkę nazywano dawniej blaszką szklistą (lamina vitrea*), ponieważ przypuszczano, że jest ona bardziej krucha niż blaszka zewnętrzna (p. mechanika czaszki). Między tymi podwójnymi (diploos = podwójny) warstwami istoty zbitej znajduje się różnej grubości warstwa gąbczasta, czyli śródkoście (diploe)f wypełnione szpikiem i silnie unaczynione. Podobnie do istoty gąbczastej kręgów śródkoście jest skanalizowane szerokimi i silnie rozgałęzionymi kanałami śródkościa (canales diploici), zawierającymi żyły śródkościa {venae diploicae) o cienkich ścianach pozbawionych zastawek. Końce tych żył łączą się przez żyły wypustowe (venae emissariae) z żyłami biegnącymi na zewnątrz czaszki, jak również z zatokami żylnymi opony twardej mózgowia; w ten sposób żyły wypustowe łączą krwiobieg wewnątrzczaszkowy z krwiobiegiem zewnątrzczaszkowym, wyrównując ciśnienie krwi. Jakie znaczenie ma to bogactwo krwi sklepienia czaszki, nie jest wyjaśnione; może stanowi ono ochronę mózgowia przed zimnem.

 

Sklepienie czaszki, tak jak każda kość, ma okostną zewnętrzną stanowiącą mocną i cienką błonę, bogato unerwioną czuciowo, i okostną wewnętrzną, stanowiącą równocześnie mocną osłonę mózgowia, którą nazywamy oponą twardą (dura mater). Okostna zewnętrzna daje się u dzieci łatwo oddzielić od kości, tak że podczas porodu może nastąpić pod nią krwawy wylew (haematoma neonatorum); opona twarda natomiast jest u dzieci silnie zrośnięta z kością i z trudem tylko można ją oddzielić. U dorosłego. przeciwnie, opona jest przytwierdzona do podstawy czaszki tylko w określonych punktach. U noworodków i dzieci, u których sklepienie czaszki składa się jeszcze z oddzielnych, przesuwalnych w stosunku do siebie części, opona twarda odgrywa znaczną rolę i stanowi jak gdyby aparat więzadłowy szkieletu kostnego. Oba te składniki tworzą jeden układ mechaniczny, stanowiący dobrą ochronę mózgowia.

Podobne prace

Do góry