Ocena brak

Struktura przeładunku ładunków masowych w Porcie Gdynia w ciągu 3 ostatnich lat

Autor /alien Dodano /18.07.2006

Bałtycka Baza Masowa


W 1997 roku Port Gdynia Holding S.A. i Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. powołały spółkę Bałtycka Baza Masowa w celu obsługi eksportu polskich produktów chemicznych, a szczególnie nawozów sztucznych. W ciągu kolejnych dwóch lat BBM wybudowała dwa terminale przeładunkowo - składowe. Jeden z nich przeznaczony jest do obsługi ładunków masowych płynnych, drugi zaś do obsługi ładunków masowych sypkich luzem. Eksploatacja nowych terminali rozpoczęła się w roku 1999, po uzyskaniu zezwolenia. Obecnie BBM oferuje usługi w zakresie:

• Obsługi eksportu i importu ładunków masowych sypkich luzem
• Obsługi eksportu i importu ładunków masowych płynnych
• Składowania masowych ładunków sypkich, włączając w to prowadzenie magazynu celnego
• Konfekcjonowania masowych ładunków sypkich
• Składowania ładunków masowych płynnych oraz III klasy niebezpieczeństwa pożarowego

Stanowiska statkowe BBM są korzystne i wygodne dla klientów z uwagi na lokalizację - mieszczą się w rejonie Basenu III, przy Nabrzeżu Szwedzkim i Nabrzeżu inż. Wendy. Sprawna organizacja pracy, nowoczesne wyposażenie oraz zautomatyzowany proces sterowania i kontroli ciągów przeładunkowych składają się na wydajną realizację zleceń.

Oto dane obu terminali wg strony internetowej Portu Gdynia:

Terminal przeładunkowo - składowy ładunków płynnych przeznaczony jest obecnie do obsługi eksportu roztworu saletrzano - mocznikowego oraz importu oleju napędowego i oleju opałowego. Dwa stanowiska statkowe oraz niezależne magistrale przeładunkowe pozwalają na jednoczesną obsługę dwóch statków z różnym ładunkiem. Trzy zbiorniki składowe umożliwiają jednoczesne składowanie trzech różnych typów ładunku. Pojemna bocznica kolejowa oraz specjalistyczne stanowisko załadunku cystern samochodowych pozwalają na jednoczesną obsługę 12 cystern kolejowych oraz 4 cystern samochodowych. System wysokowydajnych pomp, system rurociągów wraz ze specjalistycznymi ramionami przeładunkowymi zapewnia szybką i sprawną realizację powierzonych usług.

Raty przeładunkowe
rozładunek wagonów 250 t/h
załadunek statków 800 t/h
rozładunek statków 500 t/h
załadunek samochodów i wagonów 150 t/h.

Zaplecze składowe - trzy zbiorniki stalowe, każdy o pojemności technologicznej 7000 m3.

Zdolności technologiczne 500 tys. ton w skali roku.

Stanowiska statkowe

Nabrzeże Szwedzkie
maks. długość statku 250 m
maks. zanurzenie dla śr. stanu wody 10,50 m
maks. zanurzenie przy użyciu pontonów dyst. 10,80 m

Nabrzeże Wendy
maks. długość statku 90 m
maks. zanurzenie dla śr. stanu wody 6,70 m


Terminal przeładunkowo-składowy ładunków sypkich przeznaczony jest obecnie do obsługi eksportu polskiego siarczanu amonu oraz eksportu, importu i tranzytu morskiego innych nawozów sypkich takich jak sól potasu, saletrzak, mocznik i inne. Specjalistyczne stanowisko rozładunku wagonów umożliwia obsługę zarówno wagonów samowyładowczych z dolnym oraz bocznym wysypem jak i wagonów typu węglarka. System wysokowydajnych przenośników taśmowych wraz z załadowarką statkową pozwala na sprawny rozładunek wagonów, transport towaru do magazynu oraz załadunek statków, wagonów lub samochodów.

Raty przeładunkowe
rozładunek wagonów 200 t/h
załadunek statków 6000 t/dobę
rozładunek statków 3000 t/dobę
załadunek samochodów i wagonów 150 t/h

Zaplecze składowe
dwa silosy kopułowe każdy o pojemności technologicznej 10.000 m3
dwa silosy kopułowe każdy o pojemności technologicznej 20.000 m3
komora płaskiego składowania o powierzchni c.a. 400 m2

Zdolności technologiczne 500 tys. ton w skali roku

Stanowisko statkowe

Nabrzeże Szwedzkie
maks. dł. statku obsługiwanego bez kosztów dodatkowych spowodowanych koniecznością przesuwania statku wzdłuż nabrzeża 200m
maks. szer. statku obsługiwanego bez kosztów dodatkowych spowodowanych koniecznością trymowania ładunku sprzętem zmechanizowanym 27m

Nabrzeże Szwedzkie
dla średniego stanu wody 10,50 m
przy użyciu pontonów dystansowych 10,80 m
airdraft przy średnim stanie wody 12 m


Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o.o.

Jest to najnowocześniejszy w Polsce terminal obsługujący ładunki zbożowe i paszowe. Mieści się na nabrzeżach: Indyjskim i Norweskim. Jego konstytutywny obiekt - elewator zbożowy - oddany do użytku w 1937 roku przeznaczony był do eksportu i importu zboża oraz jego uszlachetniania. Przez ok. 2 lata służył jako magazyn tranzytowy krajom naddunajskim, jego działalność nastawiona była na eksport polskiego zboża. Od tego czasu przechodził modernizacje. W ostatnich latach, na skutek rosnącego popytu na śrutę sojową, podstawowego komponentu dla krajowych pasz) podjęto decyzję o budowie magazynu przystosowanego do składowania powyższego towaru. Eksploatację nowego magazynu podłogowego rozpoczęto wiosną 2001 roku; pozwoliło to zwiększyć możliwości składowania w kompleksie elewatora do 52 tys. ton. Jednocześnie do użytku zostało oddane na wskroś odbudowane Nabrzeże Norweskie z kolejnym, drugim, urządzeniem przeładunkowym, co pozwala na jednoczesną obsługę dwóch statków w relacjach importowo - eksportowych. Warta uwagi jest również elektroniczna waga samochodowa, która daje możliwość bezzwłocznego i dokładnego zważenia każdego pojazdu obsługiwanego przez terminal. Biorąc pod uwagę rosnący udział transportu kołowego w procesie przeładunkowym zbóż i pasz Bałtycki Terminal Zbożowy przygotował sześć punktów do załadunku i wyładunku samochodów.
BTZ postawił również na warunki i bezpieczeństwo pracy, zapewniając nowoczesną instalację aspiracyjną we wszystkich punktach ciągu technologicznego. Ma ona prawie 100% skuteczność, dzięki czemu nie narażamy środowiska na szkodliwą emisję pyłów towarzyszącą procesom przeładunkowym.

Nabrzeże Indyjskie

Elewator zbożowy + silosy - łączna pojemność 25 tys. ton
Wydajność urządzenia przeładunkowego - do 8tys. ton / dobę
Parametry statków, które mogą być obsługiwane: do 50 tys. DWT - o zanurzeniu maks. 11m. i długości 245m.

Nabrzeże Norweskie

Pojemność nowego magazynu zbożowo - paszowego - 25 tys. ton
Urządzenie przeładunkowe firmy Sangati Berga - do 6 tys. ton / dobę
Parametry statków, które mogą być obsługiwane: do 5 tys. DWT - o zanurzeniu maks. 7m. i długości 110m.
Wydajności załadunku i wyładunku na lądowe środki transportu:
Elewator -> wagony 7000 ton
Elewator _> samochody 6000 ton
Wagony -> elewator 5000 ton
Samochody -> elewator 4000 tonTeksty źródłowe:
http://www.porty-spedycja.pl/PiS_06-10-2003
http://www.port.gdynia.pl

Podobne prace

Do góry