Ocena brak

Struktura polimerów

Autor /Ruciak Dodano /31.01.2012

Pierwsze tworzywa sztuczne cieszyły się niema­łym powodzeniem. Lecz dalszy postęp był ściśle uzależniony od dokładnego poznania budowy i przebiegu procesów powstawania polimerów. Sprawy te wyjaśnił w latach 20. XX w. niemiecki chemik Hermann Staudinger. opisując sposób w jaki molekuły łączą się w długie, bo liczące nie­raz setki tysięcy „ogniw", łańcuchy. Prace Staudingera umożliwiły rozwój przemysłu tworzyw Siecznych, który doprowadził w latach 30. do wyprodukowania wielu nowych substancji.
Polimer powstaje, gdy pojedyncze cząsteczki danego związku chemicznego, zwane monomera­mi, łączą się razem. Na przykład cząsteczki etyle­nu (etenu), składające się z dwóch atomów węgla i czterech atomów wodoru, łącząc się, tworzą po­lietylen, związek o strukturze (.CH2-CH2.)n-W łańcuchu polietylenu może być nawet 25000 monomerów CH2- Przekształcanie się monome­rów w polimer może następować pod wpływem temperatury, ciśnienia albo pobudzenia mecha­nicznego. W pewnych wypadkach do tego, aby nastąpiła polimeryzacja, niezbędna jest obecność katalizatora, czy li substancji umożliwiającej reak­cję, lecz nie biorącej w niej bezpośredniego udziału. Niektóre z polimerów są utworzone przez monomery więcej niż jednego rodzaju. Nazywa sieje kopolimerami.

Podobne prace

Do góry