Ocena brak

Struktura kręgu

Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011

Trzon jest zbudowany z tkanki gąbczastej pokrytej cienką warstwą istoty zbitej; jest ona uzupełniona i wzmocniona okostną i więzadłami podłużnymi kręgosłupa. Elementy składowe istoty zbitej trzonu, tak samo jak więzadeł, mają przebieg podłużny (ryc. 134). W istocie gąbczastej, wypełnionej szpikiem czerwonym, znajdują się poziomo i promienisto ułożone kanały dla żył podstawno-kręgo-wych. Blaszki kostne istoty gąbczastej przebiegają prostopadle do górnej i dolnej powierzchni trzonu, odpowiednio do kierunku największego obciążenia kości; są one wzmocnione beleczkami biegnącymi prostopadle do nich w kierunku poziomym. Luk i wyrostki kręgów mają grubą warstwę istoty zbitej.

Oprócz wymienionych ogólnych cech budowy kręgi poszczególnych odcinków kręgosłupa, zwłaszcza zaś kręgi środkowe każdej grupy, odznaczają się tak wyraźnie pewnymi odrębnymi właściwościami, że do określenia danej grupy wystarcza nawet część kręgu. Jednak pomimo tej swoistej budowy kręgi położone na końcach poszczególnych odcinków przybierają częściowo właściwości grupy sąsiedniej, wykazując tym samym przejściowy charakter kręgu. Rozpatrzmy kolejno poszczególne grupy.

Podobne prace

Do góry