Ocena brak

Struktura i zadania Naczelnego Sądu Administracyjnego

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

Na czele NSA stoi Prezes NSA powołany na 6-cio letnią kadencję przez Prezydenta RP spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA /art. 185/.

Prezesów ośrodków zamiejscowych powołuje Prezes NSA za zgodą Kolegium tego sądu.

Organami samorządu sędziowskiego są: Zgromadzenie Ogólne i Kolegium NSA.

NSA jest niezależny od nadzoru administracyjnego Ministra Sprawiedliwości. Wszystkie zadania administracji są wykonywane przez Prezesa tego sądu.

Na płaszczyźnie orzeczeniowej NSA podlega jeszcze nadzorowi Sądu Najwyższego, bo od niektórych orzeczeń NSA możliwe jest wniesienie rewizji nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego. Jest to jednak sytuacja przejściowa.

NSA sprawuje sądową kontrolę legalności decyzji adm., czyli zgodności z prawem, a nie kwestii celowości, czy słuszności.

W obecnym stanie prawnym NSA orzeka w 2 zasadniczych typach spraw:

1) w sprawach skarg na decyzje adm. oraz niektóre inne postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym. NSA bada tu legalność rozstrzygnięć wydawanych przez organy administracji w sprawach indywidualnych (można też przed nim zaskarżyć bezczynność organu adm. w niektórych sprawach) i może uchylić lub stwierdzić nieważność decyzji wydanej z naruszeniem prawa.

Legalność jest jedynym kryterium kontroli. Kontrola sądowa jest ostatecznym stadium procedury.

2) NSA orzeka w sprawach skarg na uchwały organów samorządu terytorialnego i akty terenowych organów adm. rządowej stanowiące przepisy prawa miejscowego, oraz na inne uchwały organów samorządu terytorialnego w sprawach z zakresu adm. publicznej.

Także w tym zakresie jedynym kryterium kontroli jest legalność – czyli zgodność z prawem.

Podobne prace

Do góry