Ocena brak

Struktura gleby

Autor /Gomes Dodano /27.03.2013

Rodzaj i sposób wzajemnego powiązania oraz przestrzenny układ agregatów glebowych. O s.g. decydują przede wszystkim koloidy glebowe i połączenia org.-miner. powstałegł. w wyniku oddziaływania organizmówglebowych, takich jak dżdżownice, mikroorganizmy. S.g. warunkuje aktywność biol. gleby i penetrację korzeni w głąb orazreguluje właściwości wodne, powietrzne icieplne gleb – wpływa więc na procesy biol. iuruchamianie trudno przyswajalnych skł. pok.w glebach.

Wyróżnia się s.g.

1) naturalną,występującą w glebach nie będących w uprawie;

2) agrot., ukształtowaną na polachuprawnych w wyniku działalności człowieka;s.g.a. jest bardziej luźna, zawiera więcej przestworówpowietrznych, ma agregaty glebowewiększych rozmiarów i z reguły jest s. mniejtrwałą; z chwilą zaprzestania uprawy rolatraci swoją gruzełkowatą s. i gleba powracado stanu naturalnego.

Wytworzenie odpowiedniej s.g. stanowi niezbędny warunek wysokich plonów, które mogą być na takiejglebie o 40–100% wyższe niż na glebach pozbawionychs. Najkorzystniejsze warunki dlarozwoju roślin zapewnia s. gruzełkowata. S.g.decyduje o sprawności roli i może być wskaźnikiemjej żyzności.

Podobne prace

Do góry