Ocena brak

Strony postępowania podatkowego

Autor /Victoria Dodano /02.04.2011

 

Stroną w postępowaniu podatkowym jest każdy, kto żąda czynności organu podatkowego, do kogo czynność organu podatkowego się odnosi lub czyjego interesu działanie organu podatkowego choćby pośrednio dotyczy.

Do wszczęcia samego postępowania wystarczy zatem, subiektywne mniemanie wnioskodawcy, że jego wniosek jest oparty na interesie prawnym, a z chwilą jego wniesienia podmiot ten uzyskuje status strony.

Powyższe definicja opisowa strony jest dodatkowo w art. 134 o.p. uzupełniona definicją poprzez wyliczenie podmiotów, które w postępowaniu podatkowym muszą być uważane za stronę i która ogranicza krąg osób mogących być stronami według ujęcia subiektywnego. I tak stroną w postępowaniu podatkowym jest zawsze podatnik, płatnik, inkasent lub ich następcy prawni, a także osoby trzecie jak: rozwiedziony małżonek, członek rodziny.

W postępowaniu podatkowym może również brać udział na prawach strony – prokurator, jeżeli uzna, że jego udział może przyczynić się do usunięcia stanu niezgodnego z prawem oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

Możliwość skutecznego i samodzielnego działania strony w postępowaniu podatkowym zwana zdolnością procesową uzależniona jest od zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych. W imieniu osoby fizycznej nie posiadającej zdolności do czynności prawnych winien zatem działać przedstawiciel ustawowy, natomiast w przypadku stron nie będących osobami fizycznymi – działają one albo przez swego ustawowego przedstawiciela albo przez właściwy organ osoby prawnej.

Strony w postępowaniu podatkowym mogą posługiwać się pełnomocnikami procesowymi, którymi może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Podobne prace

Do góry