Ocena brak

Streszczenie rozdziału "Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna" z książki Zygmunta Wiatrowskiego

Autor /sarmSaurb Dodano /08.08.2006

Streszczenie rozdziału I z książki
Zygmunta Wiatrowskiego, Pedagogika pracy w zarysie, Warszawa 1985, s. 5- 32.

PLAN PRACY
1.Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna 2
1.1.Rodowód pedagogiki pracy 2
1.2. Przedmiot, zadania i działy pedagogiki pracy oraz tereny badań 4
1.2.1. Kształcenie przedzawodowe 4
1.2.2. Kształcenie zawodowe 4
1.2.3. Pedagogika zakładu pracy 5
1.2.4. Tereny badawcze pedagogiki pracy 5
1.3. Miejsce pedagogiki pracy wśród nauk pedagogicznych 6
1.3.1. Charakterystyka dyscyplin ściśle związanych z pedagogiką pracy 7
1.4. Miejsce pedagogiki pracy wśród nauk o pracy 10
1.5. Pedagogika pracy w kompleksie nauk oraz jej idea przewodnia 11
Literatura: 12


1.Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna
1.1.Rodowód pedagogiki pracy
Pedagogika pracy powstała jako dyscyplina pedagogiczna, dopiero w latach 70- tych naszego wieku, lecz ma ona jednak długi rodowód.
Wysoką wartość pracy w wychowaniu znajdziemy w poglądach takich przedstawicieli utopijnego kierunku filozofii, jak: Tomasz More, Tomasz Campanella, Franciszek Bacon i inni, którzy zajmując się wychowaniem, wyznaczali pracy szczególną rolę.
Tomasz More opisując w Utopii życie na wyspie, gdzie panuje szczęście, sformułował postulat, aby cała młodzież obojga płci pracowała w rolnictwie, a później wybierała inne zawody. I tak przez pierwszego twórcę idei wychowania przez pracę uważa się Tomasza More. Od tamtego czasu zagadnieniem pracy i wychowania przez pracę zajmowało się wielu myślicieli, szczególnie Jan Amos Komeński. Kładł on nacisk na przysposobienie dziecka do pracy ręcznej i zapoznania z gospodarstwem domowym. Uważał, że przez pracę prowadzi najbardziej skuteczna droga do aktywizowania dziecka, eliminowania nudy, a także orientacji dziecka w różnorodności prac zawodowych po to, aby łatwiej ujawniały się zamiłowania i skłonności.
W Polsce w okresie Odrodzenia wychowaniem przez pracę zajmował się Andrzej Frycz Modrzewski. Uważał on, że do pracy należy przyzwyczajać dzieci od najmłodszych lat i kontrolować jej wyniki.
W dwieście lat później problematyka wychowania przez pracę podjęta została w znacznie szerszym zakresie przez takich myślicieli i działaczy kręgu Komisji Edukacji Narodowej, jak: Grzegorz Piramowicz, Antoni Popławski, Adolf Kamieński, Hugo Kołłątaj i inni, którzy w pewnym sensie mogą być uznani za prekursorów pedagogiki pracy .
Koncepcję i realizację idei kształcenia zawodowego oraz wychowania przez pracę zawdzięczamy Stanisławowi Staszicowi. Przyczynił się on do powstania:
? Instytutu Agronomicznego i Instytutu Weterynaryjnego w Marymoncie;
? Założył Akademię Górniczą w Kielcach, Szkołę górniczą w Dąbrowie Górniczej;
? Przyczynił się do utworzenia Politechniki Warszawskiej, Szkoły Inżynierii Ogólnej Cywilnej Dróg i Mostów, Instytutu Agronomii, Instytutu Głuchoniemych, Szkoły Lekarskiej;
? Inicjował powstanie szkół rzemieślniczych, rękodzielniczych i rolniczych w miastach i na wsiach;
? Dzięki jego działalności powstały ?szkoły niedzielne? w wielu ośrodkach kraju.

Podobne prace

Do góry