Ocena brak

Stres przyczyną wypadku

Autor /Yulia Dodano /21.04.2011

 

W innym orzeczeniu Sąd Najwyższy przyjął, że stres psychiczny wywołany nieporozumieniem z przełożonym pracownika może być, zależnie od źródeł i przebiegu konfliktu, kwalifikowany jako zewnętrzna współ przyczyna udaru mózgu, gdy przełożony niewłaściwie czyni użytek z kompetencji do wydawania podwładnym poleceń dotyczących pracy – wyrok SN z 11 lutego 1999 r. (II UKN 472/98, OSNAPiUS 2000/7, poz. 292). Sąd Najwyższy zauważył, że ponadprzeciętny stres psychiczny związany z wykonywaniem obowiązków pracowniczych może być w świetle utrwalonej judykatury SN kwalifikowany jako współistotna przyczyna zewnętrzna nawet takich zdarzeń wypadkowych jak zawał serca czy udar mózgu.

SN przyjął, że skoro w warunkach funkcjonowania rynku pracy rosną wymagania pracodawcy co do ilości i jakości pracy świadczonej przez pracownika, to tym samym zwiększają się jego obciążenia psychiczne związane z koniecznością sprostania tym wymaganiom i obawą przed ewentualną utratą miejsca pracy. Dotyczy to także zadrażnień mogących powstawać między pracownikiem i jego przełożonymi, wydającymi mu polecenia dotyczące pracy (art. 100 par. 1 kodeksu pracy) oraz oceniającymi ich wykonywanie.

Zdaniem SN, czynienie użytku z dyrektywnych kompetencji pracodawcy musi jednak następować w sposób szanujący pracowniczą godność (art. 11 k.p.) i respektujący ukształtowane w zakładzie pracy zasady współżycia społecznego. W innym przypadku stres psychiczny wywołany nieporozumieniem z przełożonym, niesprawiedliwą oceną lub jego grubiaństwem może być, w ocenie SN, kwalifikowane jako zewnętrzna współ przyczyna udaru mózgu, jakiego doznał pracownik w związku z wykonywaną pracą.

Podobne prace

Do góry