Ocena brak

Strefy klimatyczne na Ziemi

Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011

Wymienione w poprzednim rozdziale czynniki kształtujące klimat spowodowały zróżnicowanie wysokości temperatur i opadów oraz ich spe- cyficzny rozkład w ciągu roku na różnych obszarach Ziemi. Pozwoliło to wydzielić strefy klimatyczne, a w ich obrębie typy klimatów.

Strefa klimatów równikowych - charakteryzuje się średnią roczną temperaturą około 25°C, małymi (kilka stopni) dobowymi i rocznymi amplitudami temperatur, roczną sumą opadów powyżej 2000 mm. W strefie podrównikowej pory roku wyznacza rozkład opadów, za­leżnie od wysokości Słońca nad horyzontem - pora sucha i deszczowa. W strefie klimatów równikowych wyróżnia się klimat równikowy wybitnie wilgotny oraz podrównikowy z jedną lub dwiema porami suchymi.

Strefy klimatów zwrotnikowych - w których średnie temperatury najcieplejszych miesięcy są wyższe niż 25°C, najzimniejszych od 10°C do 20°C. Charakterystyczne dla tej strefy są bardzo wysokie dobowe amplitudy temperatur. Bardzo zróżnicowana jest wysokość opadów. Od ponad 2000 mm na obszarach monsunowych, gdzie występuj ą w ciepłej porze roku, do minimalnych - poniżej 100 mm na zachodnich wybrzeżach i w centralnych częściach kontynentów. W strefie zwrotnikowej występują klimaty: zwrotnikowy suchy (pustynny), zwrotnikowy morski i zwrotnikowy monsunowy.

Strefy klimatów podzwrotnikowych - ze średnimi rocznymi tempe­raturami 10°C - 20°C i średnimi temperaturami, najchłodniejszego miesiąca od 0°C do 10°C. Pory roku wyznaczane są przez tempera­tury i opady przeważające w jednej z nich. Występują tu trzy typy klimatu: śródziemnomorski, podzwrotnikowy kontynentalny su­chy (pustynny) i podzwrotnikowy monsunowy.

Strefy klimatów umiarkowanych - które dzielimy na dwie części:

grupę klimatów ciepłych i chłodnych. W ciepłej części strefy średnie roczne temperatury wynoszą od 0°C do 10°C, wyraźnie zaznaczają się termiczne pory roku, a opady mogą przeważać we wszystkich po­rach roku. Występują tu klimaty umiarkowane: morski, lądowy, przejściowy (między morskim i lądowym) oraz monsunowy. W chłod­nej części strefy średnie temperatury najzimniejszego miesiąca spadają do ok. -10°C. Wyróżnia się w niej klimaty morski i lądowy.

- Strefy klimatów okołobiegunowych - o średnich rocznych tempe­raturach poniżej 0°C i temperaturach najcieplejszego miesiąca poniżej 10°C - brak termicznego lata, oraz niewielkich (poniżej 250 mm) opadów, głównie śnieżnych. W strefach okołobiegunowych wydziela się nieco cieplejszy klimat subpolarny i klimat polarny z ujemnymi temperaturami w ciągu całego roku.

Klimatem astrefowym, mogącym występować we wszystkich strefach jest klimat górski.

Podobne prace

Do góry