Ocena brak

STRATEGIA LIDERA RYNKOWEGO

Autor /pingwin Dodano /03.04.2013

Jeden z typowych wariantów strategii konkurencji dotyczący przedsiębiorstw
zajmujących wiodącą pozycję na określonym rynku. L. dąży do utrzymania lub
umocnienia zajmowanej pozycji rynkowej przez aktywne oddziaływanie na rynek
(powiększanie rynku i intensyfikację popytu), politykę innowacyjną w dziedzinie
kształtowania produktów oraz innych instrumentów marketingowych, a także
przez odpowiednie reagowanie na działania podejmowane przez firmy konkuren-
cyjne.

 

Podobne prace

Do góry