Ocena brak

Strączkowce

Autor /Bodega Dodano /31.01.2012

W rzędzie strączkowców są akacje - z których soku produkuje się gumę arab­ską i których używa się do ocieniania plantacji kawy, a także indygowiec barwierski i orzech ziem­ny. Należą do niego również fasola, groch, soja i koniczyna.
Strączkowce posiadają bardzo ciekawie zbudo­wane kwiaty, które wyglądają jak motyle, stąd też nazwa jednej z ich rodzin, najliczniejszej zresztą - Papilionaceae - motylkowe. Utworzona z płatków korona tych kwiatów ma charakterystyczną budo­wę i składa się z woreczka utworzonego z dwóch płatków dolnych, dwóch płatków bocznych (skrzy­dełek) i płatka górnego (żagielka). Do strączkow­ców zaliczana jest też wrażliwa mimoza, Mimom pudica, której podwójne liście składają się po do­tknięciu. Roślina ta, zwana inaczej czułkiem wsty­dliwym, jest ciekawostką w europejskich cieplar­niach, natomiast w warunkach naturalnych jest często występującym chwastem, rosnącym na przy­kład na plantacjach orzechów kokosowych.

Do góry