Ocena brak

Stosunki pokrewieństwa rzeczywistego i fikcyjnego (rytualnego)

Autor /Norbert Dodano /15.09.2011

System stosunków pokrewieństwa określony jest przez rodzinę. 

Pokrewieństwo rzeczywiste – nazywane także pokrewieństwem genetycznym.

Jest ono oparte na biologicznym pochodzeniu, zakres jego obowiązywania w różnych kręgach kulturowych poddawany jest społecznemu definiowaniu i wyznaczaniu (starsze i młodsze pokolenie, rodzeństwo).

Pokrewieństwo fikcyjne (rytualne) – nazywane inaczej urojonym lub sztucznym. Status pokrewieństwa nabywa się przez akceptację nie biologicznej więzi, która w praktyce społecznej jest uznawana za rzeczywistą (symboliczną). Może ona powstać na skutek adopcji bądź pokrewieństwa rytualno-obrzędowego, takiego jak chrześniactwo czy braterstwo rytualne. Zawiera się je przez spełnienie odpowiedniego rytuału. Czasami stosunki pokrewieństwa rzeczywistego dalekiego są traktowane jak bliskiego.

Podobne prace

Do góry