Ocena brak

Stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami

Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011

Wzajemne stosunki między małżonkami, zwłaszcza majątkowe, zależały od tego, czy żona znajdowała się pod władzą męża, czy też nie.

Między małżonkami istniał zawsze obowiązek wzajemnego szacunku. Żona winna zamieszkać razem z mężem i wychowywać dzieci zgodnie z jego wskazówkami. Powinna też dochowywać mu wierności. Pomiędzy jednym małżonkiem a krewnymi drugiego zawiązywała się więź zwana powinowactwem (była to przeszkoda do zawarcia związku małżeńskiego).

CUM MANU

Żona zajmowała honorowe miejsce u boku męża. Jednak pod względem prawnym kobiety były upośledzone w stosunku do mężczyzn. W małżeństwie cum manu, kobieta będąc dotąd osobą sui iuris spadała do roli osoby alieni iuris. Żona (w cum manu) nosiła zaszczytne miano mater familias i była panią domu (domina). Mąż nie mógł jej sprzedać trans Tiberim czy też mancipium. Jeśli żona zawiniła, sądzono ją przy udziale sądu domowego (iudicium domesticum).

Przy dziedziczeniu żona zajmowała stanowisko agnacyjnej córki (filiae loco), a jeżeli jej zwierzchnikiem był teść – agnacyjnej wnuczki. W pierwszym przypadku żona dziedziczyła na równi ze swoimi dziećmi, będąc dla nich agnacyjną siostrą.

W cum manu żona, będąc osobą alieni iuris nie miała żadnych uprawnień (zdolności) majątkowych. Przez samo conventio in manum cały jej majątek przechodził na męża. Mąż ponosił ciężary małżeńskie -> onera matrimonii.

SINE MANU

Było to małżeństwo bez conventio in manum. Jeśli żona byłą osobą alieni iuris, to pozostawała nadal pod władzą swojego zwierzchnika familijnego, a jeśli była osobą sui iuris – pozostawała nią nadal. W tego rodzaju małżeństwie żona mogła swobodnie zerwać małżeństwo (na równi z mężem). Żona podlegała także władzy męża, ale nie była to manus (władza zwierzchnia) – mąż decydował o istotnych sprawach rodziny.

Istniała samodzielność majątkowa żony i rozdzielność majątkowa. Jeśli żona była osobą sui iuris zachowywała nadal swój odrębny majątek jako tzw. majątek parafernalny. Jeżeli żona byłą osobą alieni iuris, zachowywała swoje prawa majątkowe w familii ojca. Onera matrimonii ponosił mąż.

Pomiędzy małżonkami istniał zakaz dokonywania darowizn.

Podobne prace

Do góry