Ocena brak

Stosunki dyplomatyczne - Klasy szefów misji i zagadnienia precedencji

Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011

- szefowie misji dyplom. mogą należeć do jednej z trzech klas:

a. ambasadorów i nuncjuszów (przedstawiciel Stolicy Apostolskiej) – akredytowani przy głowie państwa

b. posłów nadzwyczajnych i ministrów pełnomocnych oraz internuncjuszów – akredytowani przy głowie państwa

c. charges d’affaires – akredytowani przy ministrze spraw zagranicznych

d. charges d’affaires ad interim – pracownicy dyplomatyczni misji kierujący nią w czasie okresowej nieobecności czy choroby szefa.

e. Minister-rezydent – między posłami a charges d’affaires; klasa ta przestała mieć jakiekolwiek znaczenie w praktyce.

- Precedencja – pierwszeństwo między szefami placówek; regulamin wiedeński ustalił, iż w każdej klasie funkcjonariusze dyplom. zajmują miedzy sobą miejsce według daty urzędowej notyfikacji ich przybycia.

Podobne prace

Do góry