Ocena brak

Stosunek pęcherza do sąsiednich narządów

Autor /liza Dodano /12.01.2012

Pęcherz moczowy w granicach swej powierzchni przedniej, jak również swego dna jest łącznotkankowo połączony C otoczeniem. Tylko powierzchnia tylna od szczytu aż do poziomu linii łączącej ujścia Z oczowodów (Unea interureterica) jest wolna, to znaczy powleczona otrzewną.

Stosunek wolnej, otrzewnowej, tylnej ściany pęcherza u mężczyzny  kobiety jest oczywiście różny. U mężczyzny styka się ona z pętlami jelita cienkiego. vvvpeliiiającymi zagłębienie odbytniczo-pęcherzowe; w silnym wypełnieniu pęcherza równik z jelitem ślepym oraz z wyrostkiem robaczkowym po stronie prawej a z częścią okrężnicy esowatej po stronie lewej.

U kobiety pęcherz styka się tylko u swego szczytu z pętlami jelita cienkiego poza tym przylega do przedniej powierzchni macicy, oddzielony od niej jedynie szczelinowatym zagłębieniem pęcherzowo-macicznym; tylko wtedy, kiedy macica jest zgięta i pochylona ku tyłowi, a więc kiedy nie styka się z pęcherzem, zachodzi możliwość, że powiększone zagłębienie pęchcrzowo-maciczne zawiera pętle jelitowe, stykające się ze ścianą pęcherza. Stosunki te tłumaczą, że czasem wymienione narządy (pętle jelita cienkiego, odbytnica u mężczyzny, macica u kobiety) zrastają się z tylną ścianą pęcherza i że części jelit zstępujące do miednicy (jelito ślepe, okrężnica esowata) czasem łączą się ze ścianą pęcherza i zawartość ich może się do niego przebijać (przetoki).

Ściana boczna, prawa i lewa , jeżeli pęcherz jest pusty, jest wąska i występuje w postaci zaokrąglonego brzegu: przylega ona do dźwigacza odbytu; u wypełniającym się pęcherzu ściana boczna powiększa się i wstępuje ku górze wzdłuż tego mięśnia i powyżej pośrednio przylega do zasłaniacza wewnętrznego. Ścianę boczną krzyżuje więzadło pępkowe przyśrodkowe oraz u mężczyzny nasie-niowód, u kobiety więzadło obłe macicy. Od mięśni oddziela ją luźna tkanka łączna, powięzie i żylny splot pęcherzowy.

Stosunek dna pęcherza do otoczenia u mężczyzny i u kobiety jest różny. Dno pęcherza jest ograniczone bocznie i z tyłu ujściem moczowodów, w zwężającej się zaś części przedniej, w szyjce pęcherza (collum vesicae) ujściem wewnętrznym cewki moczowej. Do dna zaliczamy również u mężczyzny pole położone z tyłu między bańkami nasieniowodów (area inlerampullaris s. trigonum rectoiesicale), stanowiące przejście u ścianę tylną. Dokoła dna pęcherza leży żylny splot pęcherzowy.

Przednia część dna, szyjka pęcherza, z której wychodzi cewka moczowa u kobiety graniczy z przeponą moczowo-płciową, u mężczyzny z podstawą gruczołu krokowfego, z którym połączona jest nie tylko cewką moczową wstępującą w gruczoł, lecz również pasmami mięśniowymi pęcherza oraz tkanką łączną. Najniższy punkt dna odpowiada zwykle ujściu wewnętrznemu cewki moczowej. Tylny odcinek dna styka się u mężczyzny z pęcherzykami nasiennymi i bańkami nasieniowodów, jak również poniżej zagłębienia °^bytniczo-pęcherzowego z odbytnicą w obrębie pola międzybankowego . Ten sto*unek pęcherza do przedniej ściany odbytnicy daje lekarzowi możność wymacywania pęcherza przez odbytnicę i badania go np. na obecność kamieni. O przegrodzie odbytni-rzo-pęc herzowej (septum rectoiesicale) . U kobiety część tylna rina spoczywa na przedniej ścianie pochwy; z nią i z szyjką macicy jest ona złączona luźną tkanką łączną, która umożliwia oddzielenie pęcherza od przedniej ściany Pochwy.

Podobne prace

Do góry