Ocena brak

STOSOWANIE SIŁY W REGULOWANIU SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Autor /adas Dodano /29.03.2011

Wg Sztokholmskiego International Peace Research Institute – wojną jest większy konflikt zbrojny , w którym przez dłyższy czas walcza oddziały wojskowe podległe dwóm lub więcej rządom i co najmniej jednej zorganizowanej organizacjiLiczba konfliktów waha się wgranicach od 150 – 450 i zginęło ok. 12 do 35 mln ludzi .

Do najkrwawszych należały nastepujące konflikt:

- Indochiny 1954 –1954

- Korea 1950 – 1953

- Bliski Wschód 1948,1956,1967,1973,1982

- Algieria 1954 - 1962

- Kongo 1961

- Nigeria – 1967 - 1970

- Etiopia 1977

– 1978 Irak

– Iran 1979 - 1988

- Afganistan –1979 - 1989

Niektóre konflikty były bardzo krwawe i na szczególna uwagę zasługuje fakt , że państwa posługiwały się bronia masowego rażenia .

22 państwa posiadaja tka bron i niektóre ja uzyły:

USA – wojna w Korei 1950- 1953

Francja– wojna w Algierii 1957

USA wojna w Wietnamie 1961-1972

Egipt wojna domowa w Jemenie 1963- 1967

Wietnam – wojna w Laosie i Kambodży 1975

ZSSR- wojna w Afganistanie (gazy toksyczne) 1980- 1984

Irak –przeciwko Iranowi 1983- 1988

Irak- przeciwko Kurdom 1988

Irak- przeciwko wojskom sprzymierzonym w Zatoce Perskiej 1991

Irak- przeciwko szyitom 1991

Według danych ONZ z 1995 w wyniku konfliktów zbrojnych na terytorium 64 państw biorących udział pozostało łącznie około 110mln min, w tym:

- Afganistan 25mln,

- B. Jugosławii 6mln,

- Kuwejcie 1mln,

- Kambodży 100tys.- 1mln.

Eksperci uważają, że likwidacja min w Angoli i Kambodży może potrwać około 20 lat.Tymczasem giną od nich tysiące ludzi doznają trwałego kalectwa.W 1992r. Wielka amerykańska organizacja charytatywna rozpoczęła międzynarodową kampanię zmierzającą do wprowadzenia całkowitego zakazu produkcji, sprzedaży i używania min. Inicjatywa uzyskała poparcie Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców (UNHCR). W dążeniu do położenia kresu skutkom stosowania min 9XII 1997r. Podpisano w Oslo Konwencję o zakończeniu używania, magazynowania, produkcji i tranzytu min przeciwpiechotnych i o ich zniszczeniu. Od zakończenia II wojny światowej co roku wybuchały nowe konflikty zbrojne, nawet do kilkunastu rocznie. W ciągu roku kontynuowano równocześnie kilkanaście konfliktów zbrojnych. W roku 1986 proklamowanym przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Pokoju, aż 5mln ludzi z 41 państw brało udział w walkach zbrojnych. Godnym odnotowania wydarzeniem jest, to że w 1988r.

Nie wybuchła na świecie ani jedna wojna. W wyniku wojen domowych w latach dziewięćdziesiątych rebelianci przejmowali władzę w Erytrei, Etiopii, Rwandzie, Kongo (Brazaville), Liberii, Zairze (obecnie Demokratyczna Republika Kongo) i Gwinei Bissan. W 1998r. Nieoczekiwanie doszło do wojny erytrejsko- etiopskiej. Nie było spokoju w wielu regionach Azji. Utrzymywał się i uległ nasileniu 1998r. Konflikt miedzy Pakistanem a Indiami. W 1999r. separatyści kaszmirscy wspierani prze siły zbrojne Pakistanu rozpoczęli działania zbrojne.

W Ameryce Łacińs0kiej doszło do powstania zbrojnego w meksykańskiej prowincji Chiapas, a w 1995r. zaognił się konflikt ekwadorsko - peruwiański. Ostre spory miały miejsce między Azerami i Ormianami o Terytorium Górnego Karabachu oraz 2 wojny w Czeczenii 1994 - 1996 i 1999 - 2000 r.

Podobne prace

Do góry