Ocena brak

Stopy poprzecznie płaskie statyczne

Autor /grubaska Dodano /18.12.2012

Stopy poprzecznie płaskie statyczne (pedes transversoplani statici). Najczęś­ciej spotyka się je u kobiet jako wynik chodzenia w nieodpowiednim obuwiu na wysokich obcasach. Wysoki obcas przesuwa linie nacisku ku przodowi, ob­ciąża nadmiernie łuk poprzeczny stopy i rozpłaszcza go. W następstwie tego kości śródstopia wachlarzowato rozchodzą się. a w przypadkach długotrwałe­go działania nacisku luk poprzeczny odwraca się i przodostopie opiera się na podłożu okolicą głów II—III zamiast I i V kości śródstopia.
Odwrócenie łuku poprzecznego i przeciążenie przodostopia zaburza równo­wagę napięcia krótkich i długich mięśni stopy, zmniejsza napięcie mięśni gli-stowatych i międzykostnych, co prowadzi do młotowatego ustawienia palców. Natomiast wzmożone napięcie przywodziciela palucha na skutek szpotawego ustawienia I kości śródstopia odchyla paluch w kierunku osi stopy. Wytwarza się paluch koślawy, którego koślawość następnie nasila się w wyniku działa­nia po cięciwie jego długich mięśni. Sprzyja temu noszenie ciasnego obuwia
0 wąskich noskach i wysokich obcasach oraz elastycznych skarpet lub poń­czoch.
Te trzy zniekształcenia: stopa poprzecznie płaska, palce młotowate i palu­chy koślawe są z sobą związane wspólną patogenezą. Mogą się one wytwarzać także na różnym tle. Dlatego w rozpoznawaniu trzeba wyłączyć: niedowłady wiotkie, spastyczne, mielodysplazję i inne choroby mogące zaburzyć równo­wagę napięcia krótkich i długich mięśni przodostopia i palców.
Znaczenie profilaktyczne ma noszenie właściwego obuwia oraz higieniczne warunki pracy i odpoczynku. Zniekształcenia lekkiego stopnia można korygo­wać wkładkami i pelotami unoszącymi poprzeczne sklepienia stóp oraz ćwicze­niami wzmacniającymi krótkie mięśnie stopy. Nasilone, jak też utrwalone zniekształcenia nie poddają się takiemu leczeniu i wymagają leczenia opera­cyjnego

Podobne prace

Do góry