Ocena brak

Stopień swobody

Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013

stopień swobody; pojęcie określające możliwość ruchową ciała wzdłuż lub wokół ortogonalnych (wzajemnie parami prostopadłych) osi tam i z powrotem (nie uwzględnia się zwrotu). Ciało swobodne ma trzy stopnie w ruchu postępowym i trzy w ruchu obrotowym, czyli 6 stopni swobody. Stawy nakładają więzy i ograniczają ruchliwość do obrotowych stopni swobody (stawy kuliste — ramienny, biodrowy — 3 stopnie swobody, zawiasowe i bloczkowe — po 1 stopniu swobody), np. ruchy zginania-prostowania albo nawracania-odwracania. S. s. w odniesieniu do analizy statystycznej wyników badań oznacza liczbę osób badanych minus jeden.

Podobne prace

Do góry