Ocena brak

Stolica Apostolska jako uczestnik stosunków międzynarodowych

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

Jest specyficznym podmiotem prawa międzynarodowego. Stanowi głowę Kościoła katolickiego (papież) wraz z podległym mu zespołem urzędników kurialnych. Zdolność papieża do występowania w stosunkach międzynarodowych była już uznawana w średniowieczu. Istotnym faktem dla znaczenia prawnomiędzynarodowego było podpisanie 11 II 1929 r. układów laterańskich. S.A. uzyskała oparcie terytorialne (państwo-miasto Watykan). Tym samym doszło do nietypowej dwoistości podmiotowości, czyli zmiennego występowania w stosunkach międzynarodowych S.A. i Watykanu.

W sprawach większej wagi i zazwyczaj dotyczących wiary występuje jako Stolica Apostolska (konkordaty, konwencja genewska o ochronie ofiar wojny z 1949 r. it.p. Natomiast w sprawach techniczno – administracyjnych występuje jako Watykan np. Międz. Związek Telekomunikacyjny i Powszechny Związek Pocztowy. Watykan jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych. Nie jest członkiem ONZ, tylko obserwatorem. Jest członkiem Międzynarodowej Agencji Atomowej i Światowej Organizacji Turystyki. Politykę zagraniczną S.A. prowadzi papież lub upoważniony przez niego Sekretarz Rady do Spraw Publicznych Kościoła. Do wyłącznych uprawnień papież należy składanie wizyt państwowych, przyjmowanie szefów państw i rządów, mianowane przedstawicieli dyplomatycznych, ratyfikowanie umów międzynarodowych czy tez zawieranie konkordatu.

Na czele Stolicy Apostolskiej i Państwa – Miasta Watykanu stoi papież, który nierozerwalnie łączy te dwa podmioty; ważniejsza jest Stolica Apostolska, bo Państwo – Miasto Watykan służy jako podstawa terytorialna dla realizacji swoich celów (dla funkcjonowania) Stolicy Apostolskiej; jest to terytorium niezbędne by Stolica Apostolska mogła wykonywać swoje zadania; Watykan nie ma celów politycznych, a Stolica Apostolska je ma; Stolica Apostolska (Watykan?) posiada ius contrahendi – prawo do zawierania traktatów, umów międzynarodowych;

dwoistość w stosunkach międzynarodowych – jako strona może wystąpić Stolica Apostolska i Państwo – Miasto Watykan;

Stolica Apostolska ma ius legacionis – prawo do wysyłania i przyjmowania poselstw – Watykan tego prawa nie posiada;

Podobne prace

Do góry