Ocena brak

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Inne poglądy stoików

Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011

Oczywiście głosy krytyczne wobec stoicyzmu odnoszą się również do wielu innych poglądów, bo stoicyzm to filozofia niezwykle złożona, eklektyczna.

Inne więc punkty krytyki to między innymi:

  • wewnętrzna sprzeczność tkwiąca w koncepcji antropologicznej stoików o podwójnej przynależności jednostki ludzkiej: z jednej strony należy ona do rodzaju ludzkiego i podlega prawu naturalnemu, z drugiej – należy do państwa i jako taka podlega jego prawu; z jednej strony podlega konieczności wypełniania jak najlepiej przypisanej sobie roli w świecie – bez buntu, z drugiej ma uniezależnić się od świata i otoczenia;

  • próba połączenia etyki na wskroś indywidualistycznej i subiektywistycznej o biernym charakterze, z etyką społeczną, uniwersalistyczną, uznającą sprostanie wymogowi więzi z innymi członkami rasy ludzkiej za część naszego dojrzewania do bycia istotami racjonalnymi.

Do góry