Ocena brak

STIMSON HENRY LEWIS (1867-1950) - polityk

Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011

Amerykański prawnik, w latach 1911-13 był sekretarzem wojny, w latach 1929-33 - sekretarzem sta­nu (ministrem spraw zagranicznych). W lipcu 1940 r. został powołany przez prezydenta Franklina D. Roo-sevelta na stanowisko ministra woj­ny. Jego pierwszym zadaniem było wprowadzenie obowiązkowej służby wojskowej.

Był gorącym zwolenni­kiem uchwalenia ustawy *Lend--Lease i udzielenia Wielkiej Brytanii najdalej idącej pomocy; uważał też, że należy jak najszybciej dokonać in­wazji na Francję. W 1945 r. opowie­dział się za użyciem bomby *atomo-wej przeciwko Japonii.

Podobne prace

Do góry