Ocena brak

STERNACKI SEBASTIAN

Autor /tadziudodaje Dodano /30.03.2012

STERNACKI SEBASTIAN, zm. ok. 1635, drukarz braci polskich. Zięć A. Rodeckiego, rozpoczął pracę w krak. drukarni teścia; przeniesioną do —> Rakowa objął 1600 (pełnoprawnym właścicielem stał się 1606, po śmierci Rodeckiego), uruchomił 1602, w związku z powołaniem do życia —> Akademii Rakowskiej. Wydawał pisma teol.-filoz. braci pol., przede wszystkim starszych zboru i profesorów uczelni: J. Crella, H. Moskorzowskiego, F. Socyna, J. Stegmanna, Jonasza Szlichtynga, W. Szmalca, druki rei., w tym słynny Katechizm rakowski (wyd. pol. 1605, niem. 1608, łac. 1609), kancjonał braci pol. w 2 cz. Psalmy i Pieśni pobożne (1610, 1620, 1625; wśród psalmów wiele wg J. Kochanowskiego), modlitewniki, teksty polemiczne. Na marginesie nurtu ariańskiego wydawał dzieła kalw., m. in. K. Kraińskiego (Katechizm 1603), Jakuba Zaborowskiego, J. Tynieckiego, a nadto Psalmy Dawidowe w przekł. M. Rybińskiego (1605), oraz poczytną współcześnie literaturę - S. F. Klonowica, P. Zbylitowskiego, B. Paprockiego, Sz. Pistoriusa i S. Rysińskiego, a nawet teksty kat. (anonimowo), jak Pieśni postne starożytne. Ogółem oficyna (prowadzona 1634-38 przez syna S.-Pawła) wydała 246 pozycji. S. wprowadzał nowe pisma (tzw. polszczyzna J. Januszowskiego), jego drukarnia należała do przodujących tłoczni pol. XVII w.; nastawiona była w znacznej mierze na eksport.

SPKP (A. Kawecka-Gryczowa); A. KAWECKA-GRYCZOWA Ariańskie oficyny wydawnicze Rodeckiego i S., dzieje i bibliografia, Wr.-Geneve 1974.

Podobne prace

Do góry