Ocena brak

Stephane Mallarme (1842 — 1898)

Autor /Albinos Dodano /04.06.2013

Poeta silnie związany z parna-sizmem i symbolizmem. Jego twórczość poetycka, ilościowo skąpa, wyraźnie nawiązująca do poglądów estetycznych Baudelaire’a — była ogromnie popularna wśród symbolistów i utorowała drogę francuskiej awangardzie poetyckiej XX wieku. Do najbardziej znanych należą poematy Popołudnie fauna i Herodiada, prócz tego drobniejsze wiersze, jak Okna, Wiatr morski. Był miłośnikiem i popularyzatorem amerykańskiego romantyka E. A. Poego, który wywarł wielki wpływ na symbolizm.

Do góry